Disciplinárna komisia
KEm-DK-2016/2017-0002
US č.10
Za štart hráča na cudzí RP v 4. kole Gyňov – CF Athletico trestá FK Gyňov na základe previnenia čl. 53/1/c DP trestá podľa čl. 53/3/b DP vedúceho družstva TJ Slovan Gyňov p. Jacko Dušan, nar. 26.6.1977, pozastavením výkonu funkcie na 1 mesiac nepodmienečne od 27.9.2016, a pokutou 10 €. FK TJ Slovan Gyňov za prejednanie poplatok 10 €.
Rozhodnutie: KEm-DK-2016/2017-0002
Klub: TJ Slovan Gyňov
Dátum zaevidovania: 28.09.2016 12:49
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 28.09.2016 12:49
POKUTY