Športovo-technická komisia
KEm-STK-2016/2017-0004
US č.12
Úradná správa č. 12 zo dňa 12.10.2016 ŠTK: 1. ŠTK oznamuje FK, že v systéme ISSF im boli vystavené zberné faktúry. Týmto Vás žiadame o dodržanie doby splatnosti týchto zberných faktúr. 2. ŠTK odrátava 3 body družstvu dospelých FK Roma Moldava nad Bodvou za neuhradenie zbernej faktúry v dobe splatnosti v zmysle SP čl. 83. 3. ŠTK schvaľuje odohrávanie domácich stretnutí FK Roma Moldava nad Bodvou v jesennej časti SR na ihriskách súperov. V jarnej časti odohrajú tieto stretnutia doma. Roma Moldava poplatok 10 €.
Rozhodnutie: KEm-STK-2016/2017-0004
Dátum zaevidovania: 19.10.2016 14:24
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 19.10.2016 14:25