Športovo-technická komisia
KEm-STK-2016/2017-0007
US č.28
2. ŠTK berie na vedomie odstúpenie FK Gyňov zo súťaže 6. L MFZ Košice 3. ŠTK na základe odstúpenia FK Gyňov zo súťaže a v zmysle SP, čl.12 bod 2 kontumuje stretnutie 18.kola Kavečany – Gyňov 3:0 kont. v prospech FK Kavečany. Zároveň za odstúpenie zo súťaže stanovuje prejednávací poplatok pre FK Gyňov 50 €.
Rozhodnutie: KEm-STK-2016/2017-0007
Klub: TJ Slovan Gyňov
Dátum zaevidovania: 25.05.2017 10:39
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2. ŠTK berie na vedomie odstúpenie FK Gyňov zo súťaže 6. L MFZ Košice 3. ŠTK na základe odstúpenia FK Gyňov zo súťaže a v zmysle SP, čl.12 bod 2 kontumuje stretnutie 18.kola Kavečany – Gyňov 3:0 kont. v prospech FK Kavečany. Zároveň za odstúpenie zo súťaže stanovuje prejednávací poplatok pre FK Gyňov 50 €. 50 EUR 25.05.2017 10:40