Úradná správa č.18 z 15.3.2017

16.03.2017, Štefan Olšavský
Úradná správa č.18 z 15.3.2017

Sekretariát:

            Sektretariát MFZ Košice oznamuje členom VV, že dňa 21.3.2017 o 16,00 hod. sa uskutoční zasadnutie VV MFZ Košice v zasadačke VsFZ Košice

  ŠTK:

1. ŠTK oznamuje FK, že dňa 28.3.2017 o 16,30 hod.  sa uskutoční Aktív ŠTK za účasti klubov v súťaži MFZ Košice.

2. ŠTK žiada FK Roma Moldava o úhradu zbernej faktúry za mesiac september aj október 2016.

Prečítané: 13x