Úradná správa č.27 z 17.5.2017

18.05.2017, Štefan Olšavský
Úradná správa č.27 z 17.5.2017

Úradná správa č.27 z 17.5.2017

ŠTK:

1. ŠTK kontumuje stretnutie Poľov – Gyňov 3:0 kont. v prospech ZKŠ Poľov pre neúčasť H v zmysle SP čl. čl.82, bod „b“.

2. ŠTK odrátava 3 body družstvu dospelých FK Roma Moldava nad Bodvou za neuhradenie zbernej faktúry v dobe splatnosti v zmysle SP čl. 83.

KR:

1. Obsadenie stretnutí 17.kola 21.5.2017 o 17,00 hod.:

Gyňov                   – Lokomotíva B                    - Šturák                 Miklóš        Dubecký

CF Athletico          – Roma Kecerovce               - Hegeduš             

Péder                    – Košická Belá                    - Safko                   Bránsky      Pásztor

Roma Moldava      – Poľov o 16,00 v Poľove     - Bordáš                 Knutelský

Kavečany - voľno

2. KR berie na vedomie ospravedlnenie Tomáša Lukáča, Dioszeghyho, Ondreja Lukáča, Dávida Gordoňa, Matúša Gordoňa  a Tomáša Gordoňa.

DK:

DK MFZ Košice trestá FK Gyňov za nenastúpenie na stretnutie v 16. kole:

- FK Gyňov podľa RS bod 3.4 poriadkovou pokutou 50 €.

Prečítané: 115x