Úradná správa č.6 z 13.9.2017

13.09.2017, Štefan Olšavský
Úradná správa č.6 z 13.9.2017

Úradná správa č.6 z 13.9.2017

Sekretariát:

     Sekretariát MFZ Košice pozýva členov VV MFZ na zasadnutie VV dňa 19.9.2017 o 16,00 hod.

ŠTK:

1. ŠTK oznamuje FK, že v systéme ISSF sú nahraté zberné faktúry za mesiac august 2017. Žiadame o ich úhradu v dobe splatnosti.

2. ŠTK oznamuje FK, ktorých družstvá hrajú súťaže prípraviek, že v systéme ISSF sú nahraté termíny a UHČ stretnutí. V prípade, že niekomu tento termín nevyhovuje, žiadame domáce FK (najlepšie na základe vzájomnej dohody) o nahlásenie zmeny termínu aj UHČ v systéme ISSF cez podanie na zmenu termínu/ihriska na ŠTK MFZ Košice. Následne uvedené termíny budú zmenené podľa požiadaviek.

3. ŠTK schvaľuje pre FK Bodva, Moldava n/B UHČ domácich stretnutí v riadnych UHČ.

KR:

KR uvádza nasledovné vyžrebovanie 4.kola 17.9.2017 o :

O 11,30 hod.:

1. Slávia TU B – Poľov                     - Bordáš       Safko             Šturák

O 15,00 hod.:

2. Péder – Roma Moldava n/B          - Gordoň T.  Miklóš          Knutelský       Dubecký

3. Bodva Moldava n/B – Koš. Belá              - Gordoň D.  Lukáč O.      Lukáč T.         Pásztor

4. Kavečany - voľno

KR:

KR žiada rozhodcov a delegátov, aby si vygenerovali zbernú faktúru a uhradili členské. Bez úhrady členského ich systém ISSF nezapíše do zápisu o stretnutí.

Prečítané: 131x