Disciplinárna komisia
KEm-DK-2017/2018-0007
US č.29
- 16.kolo FK Košická Belá - Slávia TU Košice "B", vylúčený : Peter Buda, 1022458, Slávia TU Košice "B". Disciplinárna sankcia : pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie podľa DP čl.37/3, od 30.4.2018. FK Slávia TU Košice "B" prejednávací poplatok 10 € - 12.k Košická Belá – Kavečany vylúčený hráč Peter Patrik Rzuhovský, rp. 1287136 FK Košická Belá, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie podľa DP čl.37/3 od 2.5.2018. FK Koš. Belá - prejednávací poplatok 10 €.
Rozhodnutie: KEm-DK-2017/2018-0007
Klub: Slávia TU Košice
Dátum zaevidovania: 04.05.2018 09:09
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
- 16.kolo FK Košická Belá - Slávia TU Košice "B", vylúčený : Peter Buda, 1022458, Slávia TU Košice "B". Disciplinárna sankcia : pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie podľa DP čl.37/3, od 30.4.2018. FK Slávia TU Košice "B" prejednávací poplatok 10 € - 12.k Košická Belá – Kavečany vylúčený hráč Peter Patrik Rzuhovský, rp. 1287136 FK Košická Belá, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie podľa DP čl.37/3 od 2.5.2018. FK Koš. Belá - prejednávací poplatok 10 €. 10 EUR 04.05.2018 09:10
- 16.kolo FK Košická Belá - Slávia TU Košice "B", vylúčený : Peter Buda, 1022458, Slávia TU Košice "B". Disciplinárna sankcia : pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie podľa DP čl.37/3, od 30.4.2018. FK Slávia TU Košice "B" prejednávací poplatok 10 € - 12.k Košická Belá – Kavečany vylúčený hráč Peter Patrik Rzuhovský, rp. 1287136 FK Košická Belá, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie podľa DP čl.37/3 od 2.5.2018. FK Koš. Belá - prejednávací poplatok 10 €. 10 EUR 04.05.2018 09:10