Disciplinárna komisia
KEm-DK-2017/2018-0010
US č.32
DK: - VI.liga, 19.kolo, ZKŠ Poľov – FK BODVA, Moldava n/B. Vylúčený hráč : Štefan Zsarnay, RPč.1203227, FK BODVA, Moldava n/B. Previnenie : podľa čl. 48/1/c DP. Trest : pozastavenie výkonu športu za ČK na obdobie 3 týždňov od 21.5.2018 do 11.6.2018 podľa čl.48/2/b DP. FK BODVA, Moldava n/B uhradí prejednávací poplatok 10 €. - VI.liga, 19.kolo, TJ ROMA Moldava n/B – Slávia TU Košice „B“. Hráč Slávia TU Košice „B“ Róbert Varga, RPč. 1331214 obdŕžal 5.ŽK. Trest : pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 21.5.2018 podľa čl. 37/5a DP. Slávia TU Košice „B“ uhradí prejednávací poplatok 10 €.
Rozhodnutie: KEm-DK-2017/2018-0010
Klub: Futbalový klub BODVA, Moldava nad Bodvou
Dátum zaevidovania: 23.05.2018 10:30
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
DK: - VI.liga, 19.kolo, ZKŠ Poľov – FK BODVA, Moldava n/B. Vylúčený hráč : Štefan Zsarnay, RPč.1203227, FK BODVA, Moldava n/B. Previnenie : podľa čl. 48/1/c DP. Trest : pozastavenie výkonu športu za ČK na obdobie 3 týždňov od 21.5.2018 do 11.6.2018 podľa čl.48/2/b DP. FK BODVA, Moldava n/B uhradí prejednávací poplatok 10 €. - VI.liga, 19.kolo, TJ ROMA Moldava n/B – Slávia TU Košice „B“. Hráč Slávia TU Košice „B“ Róbert Varga, RPč. 1331214 obdŕžal 5.ŽK. Trest : pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 21.5.2018 podľa čl. 37/5a DP. Slávia TU Košice „B“ uhradí prejednávací poplatok 10 €. 10 EUR 23.05.2018 10:31
DK: - VI.liga, 19.kolo, ZKŠ Poľov – FK BODVA, Moldava n/B. Vylúčený hráč : Štefan Zsarnay, RPč.1203227, FK BODVA, Moldava n/B. Previnenie : podľa čl. 48/1/c DP. Trest : pozastavenie výkonu športu za ČK na obdobie 3 týždňov od 21.5.2018 do 11.6.2018 podľa čl.48/2/b DP. FK BODVA, Moldava n/B uhradí prejednávací poplatok 10 €. - VI.liga, 19.kolo, TJ ROMA Moldava n/B – Slávia TU Košice „B“. Hráč Slávia TU Košice „B“ Róbert Varga, RPč. 1331214 obdŕžal 5.ŽK. Trest : pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 21.5.2018 podľa čl. 37/5a DP. Slávia TU Košice „B“ uhradí prejednávací poplatok 10 €. 10 EUR 23.05.2018 10:32