Disciplinárna komisia
KEm-DK-2018/2019-0004
US č.6 z 19.9.2018
DK MFZ Košice udeľuje disciplinárnu sankciu: - FK Nižná Myšľa poplatok 50 € podľa RS čl.3/4 za nenastúpenie na stretnutie VI.ligy AC Jasov – Nižná Myšľa. FK Nižná Myšľa uhradí prejednávaci poplatok 10 €.
Rozhodnutie: KEm-DK-2018/2019-0004
Dátum zaevidovania: 20.09.2018 08:19
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
DK MFZ Košice udeľuje disciplinárnu sankciu: - FK Nižná Myšľa poplatok 50 € podľa RS čl.3/4 za nenastúpenie na stretnutie VI.ligy AC Jasov – Nižná Myšľa. FK Nižná Myšľa uhradí prejednávaci poplatok 10 €. 60 EUR 20.09.2018 08:20