Disciplinárna komisia
KEm-DK-2018/2019-0005
US č.10 zo 17.10.2018
DK 8.kolo Slávia TU „B“ Košice – ZKŠ Poľov, vylúčený hráč Róbert Karafa, RP č. 1258218, Poľov, po 2.ŽK. Disciplinárna sankcia podľa DP čl.37/3 - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, ZKŠ Poľov uhradí prejednávací poplatok 10 €.
Rozhodnutie: KEm-DK-2018/2019-0005
Klub: ZKŠ Poľov
Dátum zaevidovania: 17.10.2018 14:56
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
DK 8.kolo Slávia TU „B“ Košice – ZKŠ Poľov, vylúčený hráč Róbert Karafa, RP č. 1258218, Poľov, po 2.ŽK. Disciplinárna sankcia podľa DP čl.37/3 - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, ZKŠ Poľov uhradí prejednávací poplatok 10 €. 10 EUR 17.10.2018 14:57