Športovo-technická komisia
KEm-STK-2017/2018-0009
US č.9 zo 4.10.2017
2. ŠTK berie na vedomie odhlásenie sa družstva U9 zo súťaže prípraviek. ŠTK udeľuje FK Junior Šaca poplatok 25 € za odstúpenie družstva zo súťaže.
Rozhodnutie: KEm-STK-2017/2018-0009
Klub: FK Junior ŠACA
Dátum zaevidovania: 10.10.2017 08:58
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2. ŠTK berie na vedomie odhlásenie sa družstva U9 zo súťaže prípraviek. ŠTK udeľuje FK Junior Šaca poplatok 25 € za odstúpenie družstva zo súťaže. 25 EUR 10.10.2017 08:58