Úradná správa č.11 z 24.10.2018

25.10.2018, Štefan Olšavský
Úradná správa č.11 z 24.10.2018

Úradná správa č.11 z 24.10.2018

 

ŠTK:
1. ŠTK VsFZ na základe memoranda spolupráce s KSK organizuje Zimný turnaj pod názvom Krajská futbalová liga v termíne od 13.1. do 17.3.2019. KFL sa majú možnosť zúčastniť na základe prihlášky všetky FK RFZ a ObFZ s príslušnosťou ku KSK. Prihlášky sa podávajú od 10.9.2018 do 31.10.2018 cez systém ISSF – elektronická podateľňa – prihláška do súťaže KFL 2018/2019. Stretnutia budú hrané na vytypovaných HP s UT. FK neplatia žiadne štartovné ani náklady na rozhodcov. FK si hradia len náklady na cestovné na vytypované hracie plochy s UT.
2. ŠTK kontumuje stretnutie 9.k Nižná Myšľa – Jasov 0:3 kont. v zmysle SP, čl. 82 – nenastúpenie D na stretnutie. Do pozornosti DK.
3. ŠTK oznamuje futbalovým klubom, že FK Nižná Myšľa na základe písomného aj osobného oznámenia odstupuje z ďalšieho priebehu súťaže. V zmysle SP ŠTK výsledky anuluje, súperi v ďalšom priebehu majú vo vyžrebovaní voľno. Do pozornosti DK.
4. ŠTK kontumuje stretnutie 6.k U11 Buzica – Junior Košice z 10:1 na 0:3 kont. v zmysle SP, čl. 52 „m“ a „d“, a čl.82, bod „f“. Do pozornosti DK.  
KR:
1. KR vydáva nasledovné obsadenie rozhodcov na 10.kolo dňa 28.10.2018 o 14,00 hod.:
- Jasov – Poľov               Bordáš      Mihaľo        Borovský
- Kavečany – Slanská Huta     Miklóš      Klein         Kováč       Dubecký
4.k dohrávka 30.10.2018 o 14,00 hod. 
- Slávia TU B – Slanská Huta -     Miklóš       Grega        Šturák       Dubecký
2. KR:  
a, KR berie na vedomie ospravedlnenie – Pásztor,  Kakalejčík
   b, KR upozorňuje R a DZ na včasné ospravedlňovanie na zápasy do utorka 14-tej hodiny. Po tomto   termíne je ospravedlnenie prijaté, ale zastavujeme Vám činnosť na ďalšie 1 kolo za oneskorenie.
  Neospravedlnená neúčasť na stretnutí je trest zastavenej činnosti na 3 kolá.
  Ospravedlnenie sa posielajú elektronicky: hegedustomas5@gmail.com nijak ináč nie FB, sms,  atd.
3. DK
 DK MFZ Košice udeľuje disciplinárne sankcie :
  - FK Nižná Myšľa poriadkový poplatok 50 € podľa RS čl.3.4 za nenastúpenie na      stretnutie FK Nižná Myšľa – TJ AC Jasov.
 - FA Buzica za neoprávnený štart hráča v stretnutí FA Buzica - FK Junior Košice    podľa RS prejednávací poplatok 5 € a :
  a/ kapitán družstva Bence Zsóka RP č. 1355267, pozastavenie výkonu funkcie od   23.10.2018  podľa DP čl.53/3b na 1 mesiac s prerušením v prestávke, 
  b/ vedúci družstva Gabriel Ádam RP č.1400663, pozastavenie výkonu funkcie od    23.10.2018 podľa DP čl.53/3b na 1 mesiac s prerušením v prestávke. 
          
Prečítané: 83x