Úradná správa č.12 z 31.10.2018

31.10.2018, Štefan Olšavský
Úradná správa č.12 z 31.10.2018

Úradná správa č.12 z 31.10.2018

 

Sekretariát:
               Sekretariát MFZ Košice oznamuje konanie Konferencie MFZ Košice dňa 22.11.2018 v zasadačke VsFZ s nasledovným programom:

1. Otvorenie a privítanie

2. Schválenie programu Konferencie

3. Voľba pracovných komisií

4. Správa mandátovej komisie

5. Kontrola uznesení

6. Správa o činnosti VV MFZ od Konferencie

7. Správa o hospodárení MFZ Košice k 31.10.2018

8. Schválenie rozpočtu MFZ Košice na rok 2019

9. Diskusia – rôzne 

10. Uznesenia

11. Záver 

KR:
1. KR vydáva nasledovné obsadenie rozhodcov na 11.kolo:
dňa 3.11.2018 o 13,30 hod.:
- Slávia TU B – AC Jasov     Kakalejčík    Knutelský     Borovský       Pásztor
dňa 4.11.2018 o 13,30 hod.: 
- Slanská Huta – Poľov      Miklóš         Šturák        Sabo            Dubecký
2. KR:  
a, KR berie na vedomie ospravedlnenie – Bordáš, Kožurko
   b, KR upozorňuje R a DZ na včasné ospravedlňovanie na zápasy do utorka 14-tej hodiny. Po tomto   termíne je ospravedlnenie prijaté, ale zastavujeme Vám činnosť na ďalšie 1 kolo za oneskorenie.
  Neospravedlnená neúčasť na stretnutí je trest zastavenej činnosti na 3 kolá.
  Ospravedlnenie sa posielajú elektronicky: hegedustomas5@gmail.com nijak ináč nie FB, sms,  atd.
Prečítané: 51x