Úradná správa č.21 z 28.2.2018

28.02.2018, Štefan Olšavský
Úradná správa č.21 z 28.2.2018

Úradná správa č.21 z 28.2.2018

KR:
1. KR oznamuje DZ a rozhodcom, že v dňoch 3. a 4.3.2018 sa bude konať Seminár rozhodcov a DZ spolu s ObFZ Košice okolie. Seminár sa bude konať v budove VsFZ. Čas konania seminára je uvedený v programe nižšie.
2. KR uvádza nasledovný program seminára R a DZ:
     

Program seminára rozhodcov a pozorovateľov rozhodcov

ObFZ Košice- okolie a MFZ Košice

Miesto

Dom športu, Alejová 2

Termín

3. a 4.3. 2018

Sobota 3.3.2018

Čas

Predmet

Zodpovedný

Poznámka

8:00- 8:45

Prezencia frekventantov

Gaľa

Veľká sála

9:00- 9:15

Otvorenie seminára a príhovor hostí, vydanie pokynov k semináru

KR

Veľká sála

9:30- 10:00

Písomný test z PF (1)  / videotest (2)

Komisie

Zasadačka / Veľká sála

10:00- 10:30

Videotest (1) / písomný test z PF (2)

Komisie

Zasadačka / Veľká sála

10:30- 12:00

Ústne preskúšanie z PF

Komisie

Zasadačka / Veľká sála

12:00- 13:00

Obed

Služba

OC Cassovia

13:00- 13:45

Odborná prednáška Pravidlo VI / Pokyny k vypisovaniu správ DS a PR (1)

Ferenc / Tóth

Zasadačka/ Veľká sála

14:00- 14:45

Odborná prednáška Pravidlo XI / Pokyny k vypisovaniu správ DS a PR

Ferenc

Veľká sála

15:00- 15:45

Odborná prednáška Aplikácia pravidiel futbalu (1)

Glova

Veľká sála

16:00- 16:45

Odborná prednáška Aplikácia pravidiel futbalu (2)

Glova

Veľká sála

17:00- 17:45

Odborná prednáška Aplikácia pravidiel futbalu (3)

Glova

Veľká sála

             

 

Nedeľa 4.3.2018

9:00- 9:45

Analýza stretnutí z jesennej časti (1)

Greško

Veľká sála

10:00- 10:45

Analýza stretnutí z jesennej časti (2)

Greško

Veľká sála

11:00- 11:30

Popis priestupkov

Gorel

Veľká sála

11:40- 12:00

Organizačné pokyny k jarnej časti súťaže

Bednár

Veľká sála

12:10- 12:30

Rozbor testov a videotestov

Greško, Bednár

Veľká sála

12:30- 12:45

Diskusia, vyhodnotenie a ukončenie seminára

KR

Veľká sála


 
ŠTK:
1. ŠTK vyzýva zástupcov FK ku kontrole doby platnosti registračných preukazov, nakoľko v tomto období už u mnohých uplynula ich doba platnosti. V prípade ukončenia ich doby platnosti je nutné do začiatku jarnej časti SR vyžiadať nové RP s aktuálnou fotografiou. 
2. ŠTK oznamuje záujemcom, ktorí sa prihlásili na získanie trénerskej kvalifikácie, že prihlášky je potrebné podávať na mail – obfzkeokolie@gmail.com. Školenie trénerov bude konané v spolupráci s ObFZ Košice okolie. Do prihlášky je potrebné uvádzať nasledovné údaje: 
  1. záujemcovia nech zasielajú len prihlášku na školenie,
  2. v názve školenia nech uvádzajú UEFA GC 2017 - ObFZ ...... (s uvedením názvu príslušného ObFZ),
  3. poplatok za školenie nech uhradia až po vyzvaní a po zverejnení termínov školenia,
  4. výpis z registra trestov i doklad o zdravotnej spôsobilosti nech zasielajú rovnako až po vyzvaní a po zverejnení termínov školenia.

Prihláška na školenie trénerov je v systéme ISSF  -  REGISTRAČNÝ FORMULÁR ČLENA SFZ ALEBO SF – Prihláška na školenie trénerov.

Prečítané: 36x