Úradná správa č. 23 z 15.3.2018

14.03.2018, Štefan Olšavský
Úradná správa č. 23 z 15.3.2018

Úradná správa č. 23 z 15.3.2018

Sekretariát:
1. Sekretariát pozýva členov VV na zasadnutie VV dňa 20.3.2018 o 16,00 hod. v zasadačke VsFZ. 
2. ŠTK MFZ Košice zvoláva zasadnutie Aktívu ŠTK pred jarnou časťou SR dňa 20.3.2018 o 17,00 hod. v zasadačke VsFZ Košice. 

 
ŠTK:
1. ŠTK vyzýva zástupcov FK ku kontrole doby platnosti registračných preukazov, nakoľko v tomto období už u mnohých uplynula ich doba platnosti. V prípade ukončenia ich doby platnosti je nutné do začiatku jarnej časti SR vyžiadať nové RP s aktuálnou fotografiou. 
2. ŠTK vyzýva FK k zvýšenej starostlivosti o HP tak, aby sa súťaž v plánovanom termíne Veľkonočných sviatkov riadne začala. 
3. ŠTK vydáva nasledovné vyžrebovanie 12.k na deň 1.4.2018: 
     FK Moldava n/B            - Poľov              - o 15,30 hod
     Košická Belá              - Kavečany           - o 14,30 hod.
     Slávia TU Košice B        - Roma Moldava       - o 12,00 hod.
Prečítané: 115x