Úradná správa č.24 z 28.3.2018

27.03.2018, Štefan Olšavský
Úradná správa č.24 z 28.3.2018

Úradná správa č.24 z 28.3.2018

ŠTK:
1. ŠTK vyzýva zástupcov FK ku kontrole doby platnosti registračných preukazov, nakoľko v tomto období už u mnohých uplynula ich doba platnosti. V prípade ukončenia ich doby platnosti je nutné do začiatku jarnej časti SR vyžiadať nové RP s aktuálnou fotografiou. V prípade už neplatného RP systém umožní nahrať takého hráča do zápisu s príslušným overením hráča.
2. ŠTK vyzýva FK k zvýšenej starostlivosti o HP tak, aby sa súťaž v plánovanom termíne riadne začala.

 
KR:  
3. KR vydáva nasledovné vyžrebovanie 12.k:  
 FK Moldava n/B  - Poľov   1.4.2018  - o 15,30 hod. T.Gordoň,  D.Gordoň,  Šturák                     

                                                                                                               Dubecký

     Košická Belá         - Kavečany           1.5.2018 o 15,00 hod.
     Slávia TU Košice B   - Roma Moldava   1.5.2018 o 15,00 hod.
Prečítané: 131x