Úradná správa č.25 zo 4.4.2018

03.04.2018, Štefan Olšavský
Úradná správa č.25 zo 4.4.2018

Úradná správa č.25 zo 4.4.2018

ŠTK:
1. ŠTK vyzýva zástupcov FK ku kontrole doby platnosti registračných preukazov, nakoľko v tomto období už u mnohých uplynula ich doba platnosti. V prípade ukončenia ich doby platnosti je nutné do začiatku jarnej časti SR vyžiadať nové RP s aktuálnou fotografiou. V prípade už neplatného RP systém umožní nahrať takého hráča do zápisu s príslušným overením hráča.
KR:  
1. ŠTK vydáva nasledovné vyžrebovanie 13.k dňa 8.4.2018 o:
10,30 – FK Moldava n/B – Slávia TU B  Dioszeghy  Šturák   Kožurko T.    Dubecký
14,30 - Košická Belá   – Péder        Gordoň T.  Lukáč O. Lukáč T.      Pásztor 
16,00 – Kavečany       – Poľov        Gordoň D.  Knutelský Mikloš       Hegeduš 

      Roma Moldava n/B  - voľno

Prečítané: 90x