Úradná správa č.26 z 11.4.2018

11.04.2018, Štefan Olšavský
Úradná správa č.26 z 11.4.2018

Úradná správa č.26 z 11.4.2018

ŠTK:
1. ŠTK vyzýva zástupcov FK ku kontrole doby platnosti registračných preukazov, nakoľko v tomto období už u mnohých uplynula ich doba platnosti. V prípade ukončenia ich doby platnosti je nutné do začiatku jarnej časti SR vyžiadať nové RP s aktuálnou fotografiou. V prípade už neplatného RP systém umožní nahrať takého hráča do zápisu s príslušným overením hráča.

 
KR:  
1. KR vydáva nasledovné obsadenie 14.k dňa 15.4.2018 o:

o 14,30 - Košická Belá – Roma Moldava        T.Gordoň     M. Gordoň      Sabo        Dubecký

o 15,30 – Péder            – Poľov                       D.Gordoň    T.Lukáč          Grega       Pásztor

o 15,30 – Kavečany     - FK Moldava n/B        Dioszégy      Bordáš           Branský

Prečítané: 102x