Úradná správa č.27 z 18.4.2018

18.04.2018, Štefan Olšavský
Úradná správa č.27 z 18.4.2018

Úradná správa č.27 z 18.4.2018

Sekretariát:
Oznámenie Helpdesku:
Preto Vám oznamujem, že v krátkom čase, budúci utorok 24.4.2018, bude nasadená zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to ta, že každá osoba aj jej profily budú mat svoj stav a podľa toho sa bude systém k danej osobe “správať”, stavy su:
- AKTIVNY
- NEAKTIVNY
- ZRUSENA REGISTRACIA
- VYLUCENY
- V ZAHRANICI
Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu “Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF, pokiaľ bude jeho status iný ako Aktívny, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepusti ani do Zápisov o stretnutí a podobne …
Typy profilov:
Hráč                            - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny
Delegát/Pozorovateľ  - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny
Rozhodca                   - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský                           poplatok = Aktívny
Tréner                        - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny
Agent                         - členský poplatok = Aktívny
               Ak sa osobe zmení jej stav z Aktívny na akýkoľvek iný (výhradne matrika SFZ toto rieši) tak sa rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej profilov (osobných profilov)
ŠTK:
1. ŠTK vyzýva zástupcov FK ku kontrole doby platnosti registračných preukazov, nakoľko v tomto období už u mnohých uplynula ich doba platnosti. V prípade ukončenia ich doby platnosti je nutné do začiatku jarnej časti SR vyžiadať nové RP s aktuálnou fotografiou. V prípade už neplatného RP systém umožní nahrať takého hráča do zápisu s príslušným overením hráča.
2. ŠTK kontumuje stretnutie 14.k Kavečany – FK Moldava n/B z 5:0 na 3:0 kont. v prospech FK Kavečany v zmysle SP, čl. 82. Výsledok 5:0 ostáva v platnosti. Do pozornosti DK.
KR:  
1. KR vydáva nasledovné obsadenie 15.k dňa 22.4.2018 o: 
16,00 Péder      – FK Moldava n/B   Gordoň M.  Šturák     Bránsky      Pásztor   
16,00 Roma Moldava – Poľov          Gordoň D.  Bordáš     Lukáč O.     Dubecký
16,30 Kavečany     – Slávia TU B    Hegeduš    Sabo K.    Žofčin
Košická Belá - voľno

Prípravky:

- U11 a U10  6.k Junior Košice – Buzica dňa 1.5.2018 o 9,30 a 11,00 hod. na štadióne  ul. Ostrovského.

- U11 a U10  8.k Junior Košice – Galaktik KE dňa 10.5.2018 o 16,30 a 18,00 hod. na štadión e ul. Ostrovského.

- U11a U10  10.k Galaktik KE – Buzica dňa 27.5.2018 o 11,00 a 12,30 hod.

DK:

DK MFZ udeľuje disciplinárnu sankciu pre  FK Moldava n/B:
- podľa DP čl.60 pokarhanie a pokutu 20 €.
Prečítané: 122x