Úradná správa č.28 z 25.4.2018

25.04.2018, Štefan Olšavský
Úradná správa č.28 z 25.4.2018

Úradná správa č.28 z 25.4.2018

Sekretariát:
Sekretariát MFZ Košice vydáva oznámenie Helpdesku pre tých, ktorých sa to týka 
Oznámenie Helpdesku:
Preto Vám oznamujem, že v krátkom čase, budúci utorok 24.4.2018, bude nasadená zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to ta, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa toho sa bude systém k danej osobe “správať”, stavy sú:
- AKTIVNY
- NEAKTIVNY
- ZRUSENA REGISTRACIA
- VYLUCENY
- V ZAHRANICI
Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu “Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF, pokiaľ bude jeho status iný ako Aktívny, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepusti ani do Zápisov o stretnutí a podobne …
Typy profilov:
Hráč                            - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny
Delegát/Pozorovateľ  - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny
Rozhodca                   - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský                           poplatok = Aktívny
Tréner                        - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny
Agent                         - členský poplatok = Aktívny
               Ak sa osobe zmení jej stav z Aktívny na akýkoľvek iný (výhradne matrika SFZ toto rieši) tak sa rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej profilov (osobných profilov)

 
ŠTK:
1. ŠTK vyzýva zástupcov FK ku kontrole doby platnosti registračných preukazov, nakoľko v tomto období už u mnohých uplynula ich doba platnosti. V prípade ukončenia ich doby platnosti je nutné do začiatku jarnej časti SR vyžiadať nové RP s aktuálnou fotografiou. V prípade už neplatného RP systém umožní nahrať takého hráča do zápisu s príslušným overením hráča.
KR:  
1. KR vydáva nasledovné obsadenie 16.k dňa 29.4.2018 o hod.: 

14,30 – Košická Belá – Slávia TU B             Gordoň D.   Mikloš    Knutelský      Pásztor

10,00 – FK Moldava  – Roma Moldava        Gordoň T.    Kožurko  Kováč           Dubecký

16,00 – Kavečany       - Péder                       Gordoň M.  Sabóčík   Borovský      Hegeduš.

Poľov – voľno

 

2. KR vydáva nasledovné obsadenie dohrávok 12.kola dňa 1.5.2018 o:

o 14,30 Košická Belá – Kavečany                - Gordoň T.   Bordáš        Šturák    Pásztor

o 17,00 Slávia TU B – Roma Moldava         - Gordoň M.  Knutelský    Źofčin     Dubecký

 

DK:

DK MFZ  Košice udeľuje DS podľa DP, čl.37/5a a 5b pozastavenie športovej činnosti na 1 stretnutie NEPO od 23.4.2018 hráčovi  Pédera Ján Štefán, rp. 1235127, ktorý obdŕžal 5.ŽK. Poplatok za prejednanie 10 €.

Prečítané: 88x