Úradná správa č.29 z 2.5.2018

02.05.2018, Štefan Olšavský
Úradná správa č.29 z 2.5.2018

Úradná správa č.29 z 2.5.2018

Sekretariát:
Sekretariát MFZ Košice vydáva oznámenie Helpdesku pre tých, ktorých sa to týka 

 

Oznámenie Helpdesku:
Preto Vám oznamujem, že v krátkom čase, budúci utorok 24.4.2018, bude nasadená zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to ta, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa toho sa bude systém k danej osobe “správať”, stavy sú:
- AKTIVNY
- NEAKTIVNY
- ZRUSENA REGISTRACIA
- VYLUCENY
- V ZAHRANICI
Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu “Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF, pokiaľ bude jeho status iný ako Aktívny, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepusti ani do Zápisov o stretnutí a podobne …
Typy profilov:
Hráč                            - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny
Delegát/Pozorovateľ  - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny
Rozhodca                   - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský                           poplatok = Aktívny
Tréner                        - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny
Agent                         - členský poplatok = Aktívny
               Ak sa osobe zmení jej stav z Aktívny na akýkoľvek iný (výhradne matrika SFZ toto rieši) tak sa rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej profilov (osobných profilov)

 
ŠTK:
1. ŠTK žiada FK, ktorých družstvá hrajú súťaže prípraviek, o nahlásenie termínov stretnutí a ich následné odohratie v stanovených termínoch.
KR:  
1. KR vydáva nasledovné obsadenie 17.k dňa 6.5.2018 o hod.: 

o 14,30 Košická Belá – Poľov             Gordoň M.      Žofčin        Mihaľo

o 16,30 Péder – Slávia TU B               Diószegy       Grega        Šturák        Dubecký

o 16,30 Roma Moldava – Kavečany   Gordoň T.       Kožurko    Hojsák       Hegeduš

FK Bodva Moldava - voľno

2. Ospravedlnení: Bordáš, Sabo, T.Lukáč, O.Lukáč

DK:

- 16.kolo FK Košická Belá - Slávia TU Košice "B", vylúčený : Peter Buda, 1022458, Slávia TU Košice "B". Disciplinárna sankcia : pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie podľa DP čl.37/3, od 30.4.2018. FK Slávia TU Košice "B" prejednávací poplatok 10 €
- 12.k Košická Belá – Kavečany vylúčený hráč Peter Patrik Rzuhovský, rp. 1287136 FK Košická   Belá, DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie podľa DP čl.37/3 od 2.5.2018. FK Koš. Belá - prejednávací poplatok 10 €.
Prípravky:

- U9  9.k Galaktik KE – Junior KE dňa 3.5.2018 o 16,30 hod.

- U111 a U10  9.k Junior KE – Benecol KE dňa 23.5.2018 o 17,00 hod. na ihrisku ul Ostrovského

- U11 a U10  7.k Galaktik KE – Benecol KE dňa 4.5.2018 o 16,30 a 17,30 hod.

Prečítané: 96x