Úradná správa č.30 z 9.5.2018

09.05.2018, Štefan Olšavský
Úradná správa č.30 z 9.5.2018

Úradná správa č.30 z 9.5.2018

Sekretariát:
1. Sekretariát upozorňuje FK, že im boli vystavené zberné faktúry za mesiac apríl.    ŠTK upozorňuje FK na vyvodenie športovo-technických dôsledkov v prípade neuhradenia   zbernej faktúry v dobe splatnosti.
2. Sekretariát MFZ Košice vydáva oznámenie Helpdesku pre tých, ktorých sa to týka. 
Oznámenie Helpdesku:
Preto Vám oznamujem, že v krátkom čase, budúci utorok 24.4.2018, bude nasadená zmena vo všetkých profiloch osôb v ISSF a to ta, že každá osoba aj jej profily budú mať svoj stav a podľa toho sa bude systém k danej osobe “správať”, stavy sú:
- AKTIVNY
- NEAKTIVNY
- ZRUSENA REGISTRACIA
- VYLUCENY
- V ZAHRANICI
Tu sú podmienky kedy sa daný profil osoby dostane do stavu “Aktívny” a bude môcť oficiálne pracovať v ISSF, pokiaľ bude jeho status iný ako Aktívny, nebude môcť vykonávať svoju činnosť a ISSF ho nepusti ani do Zápisov o stretnutí a podobne …
Typy profilov:
Hráč                            - platný registračný preukaz SFZ + členský poplatok = Aktívny
Delegát/Pozorovateľ  - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny
Rozhodca                   - platný registračný preukaz SFZ + platná licencia alebo kvalifikácia + členský                           poplatok = Aktívny
Tréner                        - platná licencia alebo kvalifikácia + členský poplatok = Aktívny
Agent                         - členský poplatok = Aktívny
               Ak sa osobe zmení jej stav z Aktívny na akýkoľvek iný (výhradne matrika SFZ toto rieši) tak sa rovnako zmenia stavy aj na profiloch, nakoľko stav Osoby je nadradený stavom jej profilov (osobných profilov)
ŠTK:
1. ŠTK žiada FK, ktorých družstvá hrajú súťaže prípraviek, o nahlásenie termínov stretnutí a ich následné odohratie v stanovených termínoch.
Prípravky:
 - U11 a U10  8.k Benecol – Buzica dňa 16.5.2018 o 17,00 hod. na ZŠ Postupimská
KR:  
1. KR vydáva nasledovné obsadenie 18.k dňa 13.5.2018 o hod.: 

o 14,30 hod. Koš. Belá – FK Moldava n/B      Gordoň M.     Kožurko     Hojsák

o 15,00 hod. Slávia TU B – Poľov                   Gordoň T.      Bordáš       Kováč       Dubecký

o 16,30 hod. Péder – Roma Moldava n/B       Diószegy       Šturák       Mihaľo      Hegeduš

   Kavečany - voľno

2. KR pozýva  novo vyškolených R na seminár v utorok 15.5.2018 o 15:00,  témy pravidlo 11 a zakázaná hra rukou.

3. KR žiada rozhodcov a DZ o úhradu členských poplatkov, nahratie fotiek a vyžiadanie RP pre potreby zaktívnenia ich funkcie.

DK:

1. DK MFZ  Košice udeľuje DS podľa DP, čl.37/5a a 5b pozastavenie športovej činnosti na 1 stretnutie NEPO od 7.5.2018 hráčovi  FK Košická Belá, hráč Dominik Majerčák, rp. 5315055, ktorý obdŕžal 5.ŽK. Poplatok za prejednanie 10 €.

Prečítané: 65x