Úradná správa č.31 zo 16.5.2018

16.05.2018, Štefan Olšavský
Úradná správa č.31 zo 16.5.2018

Úradná správa č.31 zo 16.5.2018

Sekretariát:
1. Sekretariát upozorňuje FK, že im boli vystavené zberné faktúry za mesiac apríl. ŠTK upozorňuje FK na vyvodenie športovo-technických dôsledkov v prípade neuhradenia zbernej faktúry v dobe splatnosti.
ŠTK:
1. ŠTK žiada FK, ktorých družstvá hrajú súťaže prípraviek, o nahlásenie termínov stretnutí a ich následné odohratie v stanovených termínoch.

2. ŠTK kontumuje stretnutie 18.k Košická Belá - FK Bodva, Moldava n/B 3:0 pre neúčasť na stretnutí v zmysle SP, čl.82. Do pozornosti DK. 

KR:  
1. KR vydáva nasledovné obsadenie 19.k dňa 20.5.2018 o hod.: 

o 14,30 hod. Koš. Belá – Kavečany                  Diószegy      Borovský   Sabóčik      Pásztor

o 15,30 hod. Poľov – FK Moldava n/B              Gordoň D.    Hojsák       Kováč        Hegeduš

o 17,00 hod. Roma Moldava – Slávia TU B     Gordoň M.   Žofčin        Grega         Dubecký

Péder - voľno

 

2. Ospravedlnenie: O.Lukáč, T.Lukáč, Bordáš, Šturák, Klein, T.Gordoň

3. KR žiada rozhodcov a DZ o úhradu členských poplatkov, nahratie fotiek a vyžiadanie RP pre potreby zaktívnenia ich funkcie.

 

DK:

1. VI.liga 18.kolo FK Košická Belá - FK BODVA Moldava n/B "A",   Previnenie : neúčasť H na stretnutí

  DS: podľa RS 3.4 FK BODVA Moldava n/B uhradí poriadkovú pokutu 50 €,
  FK BODVA, Moldava n/B uhradí prejednávací poplatok 10 €.
2. VI.liga 18. kolo Slávia TU Košice "B" - ZKŠ Poľov. Previnenie: vylúčený hráč ZKŠ Poľov Martin NEUBAUER RPč.1264043 po 2.ŽK,DS: podľa DP čl.37/3 1 stretnutie NEPO od 14.5.2018,ZKŠ Poľov uhradí prejednávací poplatok 10 €.
Prečítané: 142x