Úradná správa č.33 z 30.5.2018

30.05.2018, Štefan Olšavský
Úradná správa č.33 z 30.5.2018

Úradná správa č.33 z 30.5.2018

Sekretariát:
1. Sekretariát oznamuje futbalovým klubom, že v systéme ISSF sú už otvorené súťaže MFZ Košice pre nový SR 2018 – 2019, do ktorých je už možné podávať prihlášky na komisiu ŠTK MFZ Košice.

 
ŠTK:
1. ŠTK žiada FK, ktorých družstvá hrajú súťaže prípraviek, o nahlásenie termínov stretnutí a ich následné odohratie v stanovených termínoch.

 
KR:  
1. KR vydáva nasledovné obsadenie 21.k dňa 3.6.2018 o hod.: 

o 14,30 hod. Koš. Belá – Roma Moldava     Gordoň M.     Šturák        Bordáš         Dubecký

o 15,30 hod. Poľov – Péder                          Gordoň T.     Žofčin         Lukáč On.

o 17,00 hod. FK Moldava – Kavečany          Gordoň D.     Borovsky     Branský     

 

2. Ospravedlnenie: Diószegy, Hegeduš, T.Lukáč, Kožurko

3. KR žiada rozhodcov a DZ o úhradu členských poplatkov, nahratie fotiek a vyžiadanie RP pre potreby zaktívnenia ich funkcie.

DK:

- VI. liga, 20.kolo, TJ  MLADOSŤ Kavečany – ZKŠ Poľov, vylúčený hráč ZKŠ Poľov Ľuboš Vargovčík, RPč.1235604 po 2.ŽK. DS : pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie od 30.5.2018 podľa čl. 37/3 DP.   ZKŠ Poľov uhradí prejednávací poplatok 10 €.

 

Prečítané: 117x