Úradná správa č. 34 zo dňa 6.6.2018

07.06.2018, Štefan Olšavský
Úradná správa č. 34 zo dňa 6.6.2018

Úradná správa č. 34 zo dňa 6.6.2018

 

Sekretariát:
1. Sekretariát oznamuje futbalovým klubom, že v systéme ISSF sú už otvorené súťaže MFZ Košice pre nový SR 2018 – 2019, do ktorých je už možné podávať prihlášky na komisiu ŠTK MFZ Košice.

2. Sekretariát oznamuje, že VsFZ organizuje seminár trénerov mládeže, ktorým končí platnosť licencie alebo potrebujú predĺžiť platnosť licencie, dňa 17. 6. 2018 na Sninských rybníkoch a v Snine:
Informácie o seminári sú zverejnené i na:

http://vsfz.futbalnet.sk/spravy/seminar-trenerov-mladeze-17-6-2018

ŠTK:

1. ŠTK žiada FK, ktorých družstvá hrajú súťaže prípraviek, o nahlásenie termínov stretnutí a ich následné odohratie v stanovených termínoch.
KR:  
1. KR žiada rozhodcov a DZ o úhradu členských poplatkov, nahratie fotiek a vyžiadanie RP pre potreby zaktívnenia ich funkcie.
Prečítané: 76x