Úradná správa č.9 z 10.10.2018

10.10.2018, Štefan Olšavský
Úradná správa č.9 z 10.10.2018

Úradná správa č.9 z 10.10.2018

 

Sekretariát:
    Sekretariát MFZ Košice týmto pozýva členov VV a pozvaných na zasadnutie VV MFZ dňa 16.10.2018 o 16,00 hod.
ŠTK:
1. ŠTK upozorňuje FK na úhradu zberných faktúr v dobe splatnosti.
2. ŠTK VsFZ na základe memoranda spolupráce s KSK organizuje Zimný turnaj pod názvom Krajská futbalová liga v termíne od 13.1. do 17.3.2019. KFL sa majú možnosť zúčastniť na základe prihlášky všetky FK RFZ a ObFZ s príslušnosťou ku KSK. Prihlášky sa podávajú od 10.9.2018 do 31.10.2018 cez systém ISSF – elektronická podateľňa – prihláška do súťaže KFL 2018/2019. Stretnutia budú hrané na vytypovaných HP s UT. FK neplatia žiadne štartovné ani náklady na rozhodcov. FK si hradia len náklady na cestovné na vytypované hracie plochy s UT.
KR:
1. KR vydáva nasledovné obsadenie rozhodcov na 8.kolo dňa 14.10.2018 o 14,30 hod.: 
- Jasov – Kavečany            Bordáš         Borovský      Grega     Pásztor
- Slávia TU B – Poľov         Hegeduš      Mihaľo         Šturák
- Nižná Myšľa – Slanská Huta  Miklóš       Kováč M.       Žofčin     Dubecký
2. KR:  
a, KR berie na vedomie ospravedlnenie – Kožurko,  Sabo,  Sabóčik
   b, KR upozorňuje R a DZ na včasné ospravedlňovanie na zápasy do utorka 14-tej hodiny. Po tomto   termíne je ospravedlnenie prijaté, ale zastavujeme Vám činnosť na ďalšie 1 kolo za oneskorenie.
  Neospravedlnená neúčasť na stretnutí je trest zastavenej činnosti na 3 kolá.
  Ospravedlnenie sa posielajú elektronicky: hegedustomas5@gmail.com nijak ináč nie FB, sms,  atd.
Prečítané: 84x