Úradná správa č. 10 zo 17.10.2018

17.10.2018, Štefan Olšavský
Úradná správa č. 10 zo 17.10.2018

Úradná správa č. 10 zo 17.10.2018

 

ŠTK:
1. ŠTK VsFZ na základe memoranda spolupráce s KSK organizuje Zimný turnaj pod názvom Krajská futbalová liga v termíne od 13.1. do 17.3.2019. KFL sa majú možnosť zúčastniť na základe prihlášky všetky FK RFZ a ObFZ s príslušnosťou ku KSK. Prihlášky sa podávajú od 10.9.2018 do 31.10.2018 cez systém ISSF – elektronická podateľňa – prihláška do súťaže KFL 2018/2019. Stretnutia budú hrané na vytypovaných HP s UT. FK neplatia žiadne štartovné ani náklady na rozhodcov. FK si hradia len náklady na cestovné na vytypované hracie plochy s UT.
2. ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 23.10.2018 o 15,30 hod. zástupcu FA Buzica, hráča U11  Bence Lukáča, rp.: 1368871,  a zástupcu FK Junior Košice. 
KR:
1. KR vydáva nasledovné obsadenie rozhodcov na 9.kolo dňa 21.10.2018 o 14,00 hod.: 
- Nižná Myšľa – AC Jasov       Kakalejčík   Sabóčik        Žofčin       Dubecký
- Slanská Huta – Slávia TU B   Šturák       Mihaľo         Borovský
- Poľov – Kavečany             Hegeduš      Sabo           Klein
2. KR:  
a, KR berie na vedomie ospravedlnenie – Bordáš, Mikloš,  Pásztor
   b, KR upozorňuje R a DZ na včasné ospravedlňovanie na zápasy do utorka 14-tej hodiny. Po tomto   termíne je ospravedlnenie prijaté, ale zastavujeme Vám činnosť na ďalšie 1 kolo za oneskorenie.
  Neospravedlnená neúčasť na stretnutí je trest zastavenej činnosti na 3 kolá.
  Ospravedlnenie sa posielajú elektronicky: hegedustomas5@gmail.com nijak ináč nie FB, sms,  atd.
3. DK
    8.kolo Slávia TU „B“ Košice – ZKŠ Poľov, vylúčený hráč Róbert Karafa, RP č. 1258218, Poľov,
    po 2.ŽK. Disciplinárna sankcia podľa DP čl.37/3 - pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, ZKŠ Poľov uhradí prejednávací poplatok 10 €.
Prečítané: 100x